Allmänt

Zero Dosage AB är den säljande parten och erbjuder produkter inom event, vinprovningar, underhållning och utbildning. Som kund kan du handla via webbplatsen. När du bokar din beställning godkänner du våra villkor och bokningen är bindande 29 dagar före ditt event. Du bekräftar också att de ifyllda uppgifterna är korrekta. Felaktiga uppgifter ansvarar du som kund för. Vi förbehåller oss rätten att ändra köpevillkoren och därför rekommenderar vi att du som kund alltid läser igenom dessa före köp. Köpevillkoren gäller för försäljning till privatpersoner och företagskunder över 18 år som är bosatta i Sverige. 

Vi reserverar oss för oförutsägbara händelser såsom eventuella leveransförseningar eller sjukdomsfall som förhindrar att leverantören inte kan fullfölja sitt uppdrag, prisjusteringar och tekniska fel. Vidare reserverar vi oss för att eventuella felaktigheter i bild, text och/eller prismärkning kan förekomma.

Har ni frågor gällande dessa villkor så kontakta oss på erik@grodahl.se

Beställning

Beställning sker på följande sätt:

  • Köp av presentkort, samt bokning av plats i våra tidsbestämda evenemang, görs via vår integrerade webshop på denna hemsida (www.grodahl.se).
  • Bokning av aktivitet för större grupper sker via telefon 076 039 33 33 eller epost erik@grodahl.se.

Betalning

Vi erbjuder olika betalningsmetoder; swish samt kortbetalning via Stripe. Genom att lämna information i kassan och klicka på slutför köp, godkänner du Zero Dosage AB allmänna köpevillkor. Du får därefter en bekräftelse automatiskt till angiven mail adress. Beställningsbekräftelsen är också ditt kvitto. Priset i bekräftelsen och kundvagnen är det totala priset inklusive moms och alla eventuella avgifter.

Om du inte skulle få en orderbekräftelse eller har andra frågor, vänligen kontakta kundservice: erik@grodahl.se

Ångerrätt

Din ångerrätt gäller 30 dagar före ditt bokade event. Vid köp av specialevenemang är bokningen bindande. Vid avbokning sänder du ett mail till erik@grodahl.se, där det tydligt skall framgå skäl till avbokningen.

Se även konsumentverket distans avtalslagen e-handel.

Bokningsvillkor

Ansvarig arrangör är Zero Dosage AB, Hampas gränd 10, 941 52 Piteå. Som arrangör är vi skyldiga att:

  • se till att du får nödvändiga handlingar
  • informera om alla väsentliga förändringar som rör din bokning
  • se till att köpta tjänster stämmer med beskrivningen.

Bokning 

Din bokning blir bindande för såväl dig som för oss, så snart den bekräftats skriftligt och bokningsvillkoren gäller omgående, oavsett om du betalat helt, delvis eller inte alls.

Skyldigheter som kund

  • För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år.
  • Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.
  • Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för lokaler, aktiviteter, transportmedel etc.
  • Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheter och deras inventarier genom att du, eller någon i ditt sällskap, varit oaktsam.
  • Du måste kunna uppvisa giltig legitimation vid ankomst.

Vid tvist 

Vänd dig i första hand till oss med eventuella klagomål. Skulle vi inte komma överens, vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Force Majeure 

Om bokningen inte kan genomföras på grund av hinder utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks, och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om bokningens inställelse beror på någon som vi anlitat, eller annan i tidigare led.